Kommande: Skriva lättläst

Omslaget till boken Skriva lättläst.

Skriva lättläst – en handbok för dig som skriver lättlästa texter

Skriva lättläst är en praktisk handbok. Den vänder sig till dig som arbetar med brukstexter för personer som behöver extra lätt svenska, till exempel för att de har ett annat modersmål, en kognitiv funktionsnedsättning eller bara är ovana läsare. I boken får du handfasta tips och råd som du kan ha nytta av både när du skriver själv och när du redigerar någon annans text. Råden utgår från dina läsares behov, och de behoven kan skilja sig åt. Du får därför även verktyg för att göra den nödvändiga mottagaranalysen innan du sätter igång med arbetet.

Många vana lättlästskribenter hänvisar till sin magkänsla för att förklara de val de gör i texten. Men den känslan är egentligen summan av övning, kritiskt tänkande och intresse för hur andra människor fungerar. Författarna till Skriva lättläst visar att det finns massor av kunskap om vad som gör en text lätt eller svår för olika läsare. De sätter helt enkelt ord på magkänslan och ger dig de verktyg och metoder som du behöver för att nå fram till dina läsare.

Skriva lättläst kommer ut våren 2019.

Om författarna

Amalthea Frantz är skribent och redaktör. Hon är journalist i grunden men har även arbetat som handledare på bland annat folkhögskola och daglig verksamhet. Där mötte hon många med behov av extra lätt svenska. I dag arbetar Amalthea nästan bara med lättläst. Hon har skrivit, bearbetat och redigerat lättlästa texter och böcker, först på Centrum för lättläst och sedan på LL-förlaget inom Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Hon håller även kurser i ämnet.

Anki Mattson är språkkonsult i svenska sedan 20 år och arbetar med alla typer av texter, skribenter och målgrupper. Som språkkonsult skriver hon ofta lättläst samhällsinformation i olika medier. Hon är också en populär kursledare och textgranskare. Anki är medförfattare till ytterligare två böcker: Juristens skrivhandbok och Uppdrag textgranskning.