Språket i sociala medier

Språket i sociala medier

Språket i sociala medier

Skolor, kommuner, företag, ideella organisationer, myndigheter – ja alla vill dra nytta av den möjlighet till kommunikation som de sociala medierna erbjuder. Men  hur ska man skriva för att hålla en ton som passar i den informella situationen utan att förlora det vuxna och korrekta? Och utan att förtroendet för din organisation rubbas? Boken ger dig handfast vägledning i ett tonläge som är korrekt och personligt. Du får konkreta tips om vilka ämnen du kan ta upp, vad lagen säger om vissa yttranden och vad du kan ha för nytta av olika kanaler.

Författarna Helena Englund Hjalmarsson och Ingrid Herbert är båda examinerade språkkonsulter och har lång erfarenhet av olika sociala kanaler. Framför allt tar de upp Facebook, Twitter, Linkedin, Wikipedia och blogg, men du kan dra paralleller till i stort sett alla kanaler i det sociala mediebruset.

Läs ett provkapitel

Sagt om boken

På Twitter måste man vara kortfattad. Herbert och Hjalmarsson ger tips om hur man reducerar ett meddelande till 140 tecken och, i många fall, förbättrar det på kuppen” (CS Språksamt)

Alla som skriver i sociala medier har nytta av denna nya bok på området: Språket i sociala medier. (Mediespråk i Finland)

Aktuell och kritikerrosad bok om språket i sociala medier där en av medförfattarna är utbildad språkkonsult vid Umeå universitet. (Umeå universitet)

“[…] behovet av lite “netikett” är näst intill oändligt. Alltså bör denna bok även intressera den vanlige facebookaren, twittraren, mejlaren och bloggaren. Innehållet är föredömligt disponerat under fem kapitelrubriker med ett stort antal underrubriker. Ett alfabetiskt sakregister kompletterar denna utmärkta skrift. (Btj-häfte 12124072, Rolli Fölsch)