Förändra din värld!

På Prodicta älskar vi språk och kommunikation. Därför ger vi ut böcker om språk och kommunikation som vi vill ska förändra världen. I alla fall din värld. Vi gillar traditioner som fortfarande har en funktion, men sådant som är förlegat kastar vi ut och ersätter med nya idéer, metoder och kanaler.

De flesta av våra böcker har ett innehåll med språklig anknytning på något sätt. Så hör gärna av dig till oss om du har en manusidé som passar vår inriktning. Men skicka ingenting utan att kontakta oss först. Oanmälda manus returnerar vi utan att öppna.