Författare

Sara Rösare är examinerad språkkonsult med extra allt! I sin vardag skriver och redigerar hon så olika texter som webbcopy, kundbrev, försäkringsinformation och myndighetsrapporter. Hennes bakgrund som statsvetare hjälper henne att sätta de texter som hon arbetar med i större sammanhang. Det bidrar till hennes trovärdighet som skribent och textgranskare. Det är hennes tankar om att skribenten och mottagaren är lika viktiga för texten – hur den utformas och hur den tolkas – som ligger till grund för hennes och Anki Mattsons bok Uppdrag textgranskning.

Susanne Blomkvist är examinerad språkkonsult i svenska med lång erfarenhet av att arbeta med stora och långsiktiga projekt. Hon har ett förflutet som marknads- och kommunikationschef på bland annat Fujitsu och är väl förtrogen med lean och kaizen. På Prodicta har hon skrivit Lean för effektiv kommunikation.

Karin Guldbrand är webbcopy och användbarhetsexpert med lång erfarenhet av pedagogiska texter och användarstöd. I sitt dagliga liv arbetar hon med utveckling och förvaltning av SEB:s internetbank. Hon tycker att det är viktigt att webbsidorna fungerar för besökarna och att de ska kunna utföra sina uppgifter utan att stöta på problem. Hon är medförfattare till Klarspråk på nätet och Flickan i röret.

Anitha Havaas är född och uppvuxen i Norge, är utbildad retoriker och har sysslat med språk på olika sätt sedan 1989. Numera jobbar hon som översättare, skribent/författare, och utbildar och håller föredrag inom retorik. År 1992 flyttade hon till Sverige och anammade svenska språket som sitt andra modersmål. Språk och kommunikation har alltid legat hennes hjärta nära vare sig det handlar om att lära sig ett nytt språk, transkribering av texter från 1700-talet eller att själv författa en text. Anitha är medförfattare till Snacka skandinaviska.

Ingrid Herbert är examinerad språkkonsult i svenska och en kreativ skribent som har koll på de nya sociala medierna och svenska språkets utveckling. Hon är en vass textgranskare och korrekturläsare som enkelt kan lyfta fram det viktigaste i en text och sudda bort minsta korrekturfel. Dessutom arbetar hon även på sitt andra modersmål engelska. Ingrid tycker att det är viktigt med begriplig och tydlig information, något som märks när hon håller kurs. Hon är medförfattare till Bästa språktipsen och Språket i sociala medier.

Helena Englund Hjalmarsson är examinerad språkkonsult i svenska och författare, användbarhetsexpert och skribent i skön förening. Helena är också intresserad av ord och ordens utveckling. Och så naturligtvis trender och ungdomsspråk. Hon är medförfattare till Bästa språktipsenKlarspråk på nätetSpråket i sociala medier och Flickan i röret. Dessutom är hon medförfattare till Juristens skrivhandbok på Jure förlag och den ännu inte utgivna Janna Janska. Hon har tidigare utkommit med Meganyttig trio på Optimal samt  Tillgängliga webbplatser i praktiken på Jure förlag.

Josefin Högberg är examinerad språkkonsult i svenska och jobbar som skribent och språkgranskare. Hon bygger också webbplatser med verktyget WordPress och lär sina kunder hur de ska använda dem. Josefin är intresserad av texten som kommunikationsmedel och tycker att en text utan tydligt syfte är som en regnbåge utan färg – helt utan poäng. Hon är en av författarna till handboken Bättre webb med FAQ.

Birgitta Lindgren har arbetat inom svensk språkvård sedan 1974 på Svenska språknämnden och Språkrådet. En viktig uppgift har varit nordiskt språksamarbete. Det har bland annat inneburit föredrag och lärobokstexter om de skandinaviska språken, en skandinavisk ordbok och en skandinavisk nätordbok för barn, samt förstås trevlig samvaro med nordbor både i och utanför jobbet. För Prodicta har Brigitta varit medförfattare till Snacka skandinaviska.

Anki Mattson är examinerad språkkonsult i svenska och författare. Innan hon hittade rätt i yrkesdjungeln läste hon in en fil. kand. i filmvetenskap, filosofi och engelska på universitetet. De här studierna gav henne bland annat förmågan att tänka i genrer, något hon utnyttjar nästan dagligen som språkkonsult. Hon gillar verkligen myndighetsspråk och juridiskt språk, och har jobbat med språket på myndigheter som Migrationsverket, Statskontoret och Justitiedepartementet. Anki är redaktör och medförfattare till Bästa språktipsen och Uppdrag textgranskning. Hon är även medförfattare till Juristens skrivhandbok på Jure förlag.

Veronica Wiman Nilsson är examinerad språkkonsult i svenska och brinner för tydliga webbtexter och tillgängliga webbplatser. Hon tycker om alla delar i skrivprocessen och jobbar gärna med texter från början till slut. Veronica mår som bäst när hon får fria händer med en text och kan korrekturläsa den intill perfektion. Hon är medförfattare till handboken Bättre webb med FAQ.

Gwyneth Olofsson är kultur- och språkkonsult med magisterexamen i engelska och pedagogik. Hon är examinator i engelska för organisationen International Baccalaureate och ansvarar för Volvo IT:s engelskspråkiga webbplats. Gwyneth har skrivit krönikor i Volvogruppens globala tidning sedan 1997, och hon har tidigare gett ut “Everyone Makes Mistakes” (1998, Studentlitteratur) och “When in Rome or Rio or Riyadh” (2004, Intercultural Press). Den senare fick utmärkelsen “Outstanding Academic Title” av American Library Association år 2006. På Prodicta har Gwyneth skrivit English at work.

Kommentera