English at work

600x200_Prodicta_English-At-Work

För dig som använder engelska på jobbet

English at work är en bok för dig som använder engelska på jobbet. På många svenska företag varierar medarbetarnas engelskakunskaper från begränsade till avancerade. De flesta av oss hamnar någonstans i mitten och inser att engelskan blir alltmer oumbärlig i arbetslivet. Vi vill kunna använda det engelska språket bättre, för ju bättre vi kommunicerar, desto enklare och framgångsrikare blir våra internationella kontakter.

English at work innehåller många olika sorters arbetsrelaterat material som är framtaget för att informera och underhålla, samtidigt som den ökar ditt självförtroende när du använder engelska på jobbet. Den är skriven på lätt och informativ engelska, och innehåller råd om språkbruk, ordvalsövningar och korsord.

Gwyneth Olofsson är kultur- och språkkonsult med magisterexamen i engelska och pedagogik. Hon är examinator i engelska för organisationen International Baccalaureate och ansvarar för Volvo IT:s engelskspråkiga webbplats. Gwyneth har skrivit en krönika i Volvogruppens globala tidning sedan 1997, och hon har tidigare gett ut “Everyone Makes Mistakes” (1998, Studentlitteratur) och “When in Rome or Rioor Riyadh” (2004, Intercultural Press). Den senare fick utmärkelsen “Outstanding Academic Title” av American Library Association år 2006.

Läs ett provkapitel