Lean för effektiv kommunikation

620x200_Prodicta_Lean-for-effektiv-kommunikation

Lean för effektiv kommunikation – en femstegsmodell för långsiktigt språkarbete

Det här är en bok om att effektivisera kommunikationen på företag och myndigheter, och därigenom spara pengar. För att lyckas krävs långsiktigt språkarbete, inte bara snabba punktinsatser i form av halvdagskurser. För första gången kopplas den framgångsrika lean-metoden ihop med traditionellt språkarbete. Författaren presenterar en konkret och funktionell metod som underlättar arbetet och utlovar resultat.

Susanne Blomkvist är examinerad språkkonsult i svenska med lång erfarenhet av att arbeta med stora och långsiktiga projekt. Hon har ett förflutet som marknads- och kommunikationschef på bland annat Fujitsu och är väl förtrogen med lean och kaizen.

Sagt  om boken

Hur ska man rent konkret gå till väga för att förbättra språket inom en organisation? Det försöker denna lilla handbok svara på. […] Det centrala är att arbeta långsiktigt och ständigt försöka hitta nya förbättringar. Rent konkret kan det handla om att skapa en tydlig mallstruktur och skrivguide för rapporter. Mallen ska sedan kontinuerligt utvärderas och förbättras.

Olivier Reuter om Lean för effektiv kommunikation (Språktidningen 8 2012)

Läs ett provkapitel