Råd om språk

bilder för webb

Råd om språk är boken för dig som vill fördjupa dig i skrivande och kommunikation, privat eller på jobbet. Den tar upp stora och små språkliga dilemman, och erbjuder smarta och praktiska lösningar på de flesta. Boken är indelad i sex kapitel där du till exempel får råd om hur din arbetsplats kan arbeta med termer eller bedriva ett klarspråksarbete. Men där finns också tips om hur du skriver bra texter för webben och hur du underlättar för läsarna med hjälp av grammatik. En språkbok för alla som skriver helt enkelt.

Råd om språk innehåller ett urval av företaget Språkkonsulternas språkbrev som de publicerar på sin webbplats varje månad. Språkkonsulterna är en byrå med examinerade språkkonsulter i svenska, det vill säga experter inom begriplig kommunikation. Språkbreven skriver medarbetarna tillsammans.